Objednávka založenia spoločnosti

Všetky formality pri založení spoločnosti vybevíme za Vás - kontaktujte emailom, alebo telefonicky.Pri všetkých spoločnostiach vybavíme všetky náležitosti potrebné pre založenie spoločnosti za Vás. Naši pracovníci zabezpečia vydanie Živnostenských listov, zaregistrujú spoločnosť do Obchodného registra a vybavia registrácia spoločnosti na Daňovom úrade k plateniu dani z príjmu.

Ponúkame Vám založenie spoločnosti v celej SR:

Založenie s.r.o. "ALL INCLUSIVE" – 244 EUR

Založenie s.r.o. je najčastejšou volbou začínajúcich podnikateľov. S.r.o. môže založiť aj jednou osoba, ktorá bude jediným spoločníkom a konateľom. Spoločnosť môže mať najviac 50 spoločníkov. Zakladateľom môže byť i zahraničná osoba. Naša cena zahŕňa aj súdny poplatok a poplatky za vydanie voľných živností.

Založenie a.s. "ALL INCLUSIVE" – 880 EUR

Akciová spoločnosť sa zvyčajne zakladá za účelom väčšieho projektu, kedže minimálne základné imanie je 25 000 €. Zakladanie a.s. je komplikovaniejšie ako založenie s.r.o. kedže je potrebné vystaviť akcie, a na zriadenie a.s. sú potrebný minimálne 4 ľudia. Naša cena zahŕňa aj súdny poplatok a poplatky za vydanie voľných živností.

Založenie organizačnej zložky "ALL INCLUSIVE" - 680 €

Organizačnú zložku na Slovensku môže založiť akákoľvek zahraničná spoločnosť. Je to v podstate pobočka zahraničnej spoločnosti na územý SR. Pri zakladaní organizačnej zložky nie je potrebné splatiť žiadne základné imanie. Naša cena zahŕňa aj súdny poplatok a poplatky za vydanie voľných živností.

Založenie k.s. "ALL INCLUSIVE" - 349 €

Komanditná spoločnosť sa považuje za zmiešaný typ spoločnosti, ktorý sa používa v špecifických prípadoch. Naša cena zahŕňa aj súdny poplatok a poplatky za vydanie voľných živností.


Aký je postup pri zakladaní spoločnosti:

Zakladanie obchodných spoločností je pomerne komplikovaným právnym problémom. Celý proces zaberie niekoľko dní len na prípravu samotných dokumentov a následne Vás čaká niekoľko návštev na príslušných úradoch. My vďaka elektronickému podávaniu vieme zabezpečiť založenie v ktoromkoľvek meste na Slovensku na výhodnú cenu.

Postup pri založení všetkých typov spoločnosti je možné zhrnúť do 12 základných bodov a to sú:

1. Výber názvu
2. Výber predmetov činnosti
3. Určenie spoločníkov
4. Určenie štatutárnych orgánov tj. konateľov
5. Určenie sídla spoločnosti
6. Vybavenie súhlasu správcu dane so zápisom spoločníkov
7. Spísanie spoločenskej zmluvy
8. Vyhlásenie správcu vkladu
9. Vyhlásenie jediného spoločníka
10. Podpisový vzor konateľov
11. Overenie notárom
12. Registrácia na živnostenskom úrade
13. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra
14. Registrácia na daňovom úradePre objednanie založenia spoločnosti nás kontaktujte emailom, alebo telefonicky.