Výhody založenia spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Podnikanie v mene spoločnosti s ručením obmedzeným má viaceré výhody, a my Vám ponúkame hlavné argumenty pre založenie s.r.o.:

 • Spoločnosť s ručením obmedzeným je dôveryhodným obchodným partnerom
 • Spoločník s.r.o. ručí proti všetkým rizikám podnikania iba do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v Obchodnom registri SR, teda pri splatení celého základného imania neručím ničím iným, na druhej strane živnostník ručí celým svojím disponibilným majetkom
 • Spoločníkom s.r.o. na rozdiel od akciovej spoločnosti môže byť jedna právnická alebo fyzická osoba
 • Základné imanie spoločnosti nemusí byť uložené na podnikateľský účet, postačuje vyhlásenie správcu vkladu
 • Základné imanie spoločnosti je len 5000 eur, napr. pri akciovej spoločnosti je 25 000, plus výška vkladu spoločníka začína pri sume minimálne 750 eur
 • Spoločník ani konateľ s.r.o. nemusí povinne platiť odvody do Sociálnej poisťovne, naopak živnostník aj keď nemá žiadny príjem, musí zo zákona platiť mesačné odvody do sociálnej poisťovne minimálne v zákonom stanovenej výške
 • V Slovenskej republike sa uplatňuje nulová daň z dividend to znamená, že spoločník spoločnosti, ktorý má príjem len zo zdaneného zisku spoločnosti, tento príjem nezdaňuje
 • s.r.o. sa dá rýchlo zrušiť, predať a použiť aj na jednorázový obchod a potom zlikvidovať
 • Majetok s.r.o. je úplne oddelený od majetku spoločníkov
 • V prípade smrti spoločníka spoločnosť nezaniká, ale prechádza na dedičov, poprípade ak je v Zakladateľskej listine či Spoločenskej zmluve uvedené aj na iné osoby
 • Nízke náklady pri založení spoločnosti, keďže nie je potrebné reálne splatenie základného imania spoločnosti
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným nemá povinnosť auditu účtovnej závierky, narozdiel od akciovej spoločnosti

Ak si na zakladanie s.r.o. netrúfate sami, nechajte to na profesionálov - objednávka zakladanie s.r.o.