Zakladanie spoločností - s.r.o., k.s., v.o.s.

Zakladanie obchodných spoločností je pomerne komplikovaným právnym problémom. Celý proces zaberie niekoľko dní len na prípravu samotných dokumentov a následne Vás čaká niekoľko návštev na príslušných úradoch.

Postup je v zásade rovnaký pre všetky typy spoločností, teda nezáleží na tom, čí sa jedná o spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), komanditnú spoločnosť (k.s.), verejné obchodnú spoločnosť (v.o.s.)..

Každá spoločnosť však má svoje špecifiká a obmedzenia, ktoré si treba dopredu naštudovať, aby nenastal problém pri Návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra napr. komanditná spoločnosť musí mať minimálne 2 spoločníkov z ktorých jeden ručí za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom, ale minimálne základné imanie je len 250Eur. Na rozdiel od s.r.o. kde postačí 1 spoločník, ale minimálne základné imanie je až 5000Eur.

Postup pre zakladanie spoločnosti je možné zhrnúť do 12 základných bodov a to sú:

1. Výber názvu
2. Výber predmetov činnosti
3.Určenie spoločníkov
4. Určenie štatutárnych orgánov tj. konateľov
5. Určenie sídla spoločnosti
6. Vybavenie súhlasu správcu dane so zápisom spoločníkov
7. Spísanie spoločenskej zmluvy
8. Vyhlásenie správcu vkladu
9. Vyhlásenie jediného spoločníka
10. Podpisový vzor konateľov
11. Overenie notárom
12. Registrácia na živnostenskom úrade
13. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra
14. Registrácia na daňovom úrade


Celý postup nájdete rozpísaný na stránke o zakladaní s.r.o..